CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Nasza firma zajmuje się poszukiwaniem, rozpoznawaniem i dokumentowaniem złóż kruszyw naturalnych. Przeprowadzamy Przedsiębiorcę przez cały proces dokumentacyjny:

Pomysł

Masz pomysł na otwarcie kopalni wydobywającej piaski, żwiry lub już taka posiadasz i chciałbyś coś w niej zmienić, poszerzyć bądź zamknąć.

Rozmowa

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie pytania, rozwiejemy wątpliwości oraz wskażemy Ci dostępne opcje, najlepsze możliwe warianty dla Twojego Projektu.

Projekt robót geologicznych

Po wstępnych ustaleniach i przyjęciu odpowiedniego wariantu, pierwszym praktycznym krokiem jest sporządzenie Projektu Robót Geologicznych dla danego rejonu poszukiwań. Po zatwierdzeniu powyższej dokumentacji możliwe będzie przejście do kolejnego etapu, czyli wierceń poszukiwawczych.

Wiercenia poszukiwawcze + laboratorium

Podczas wierceń poszukiwawczych, wykonujemy badanie pod kątem występowania poszukiwanego materiału, nanosimy odpowiednią siatkę wierceń oraz pobieramy próby do laboratorium celem określenia zawartości poszczególnych parametrów jakościowych (m.in. punkt piaskowy, zawartość pyłów mineralnych). Jeśli dany materiał spełnia wymogi określone prawem, można przystąpić do kolejnego etapu.

Dokumentacja geologiczna

Sporządzona Dokumentacja Geologiczna określa m.in. wszelkie warunki występowania złoża wraz z określeniem wielkości występujących w nim zasobów. W przypadku nie wystąpienia złoża na badanym rejonie, należy sporządzić Dokumentację obrazku zasobów złoża.

Decyzja środowiskowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jest to decyzja wydawana przez Gminę w porozumieniem z m.in. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Ten dokument określa zakres i skalę oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest konieczna do zdobycia koncesji na wydobycie.

Projekt zagospodarowania złoża dla złóż powyżej (2ha) + wniosek koncesyjny

Dla złóż do 2 ha powierzchni składamy wniosek celem uzyskania koncesji na wydobycie, natomiast dla złóż powyżej 2 ha, powyższy wniosek trzeba poszerzyć o Projekt zagospodarowania złoża (PZZ). Dla złóż do 2 ha, jest to etap końcowy po którym można prowadzić wydobycie. Przy złożach powyżej 2 ha, koniecznym jest przejście

Plan ruchu zakładu górniczego (dla złóż powyżej 2ha)

Jest to dokumentacja która w czysto praktyczny sposób określa warunki i sposób technologii wydobycia złoża z uwzględnieniem m.in. przepisów BHP.

Powyższe dokumentacje tworzone są dla konkretnych przypadków w sposób indywidualny, zatem wycena każdego z nich jest również indywidualna i dopasowana do wielkości i skomplikowania danego projektu otwarcia kopalni kruszyw naturalnych.

Ponadto świadczymy opiekę w trakcie istnienia kopalni w zakresie górniczym i geologicznym:
Operaty ewidencyjne
Zgodnie z wymogami prawa GiG koniecznym jest coroczne sporządzenie operatu ewidencyjnego zasobów złoża, przedstawiających wielkość wydobycia w jego zasobach. Dla złóż poniżej 2 ha, corocznie sporządzane są operaty szacunkowe, natomiast co 3 lata operat na bazie obmiaru wykonanego przez uprawionego mierniczego górniczego.
Rozliczenia i zamknięcia złóż (dodatki do dokumentacji)
Każda zmiana w zasobach, m.in. wyłączanie wyeksploatowanego obszaru czy dodanie nowych zasobów, a także zamknięcie, wiąże się z wykonaniem Dodatku do Dokumentacji Geologicznej, oraz zmianami w warunkach obowiązującej koncesji.
Projekty techniczne i rekultywacji złóż
Przy złożach poniżej 2 ha po uzyskaniu koncesji na wydobycie konieczne jest sporządzenie projektu technicznego, można go zdefiniować jako "mały" Plan Ruchu Zakładu Górniczego. Po zamknięciu złoża, oraz wygaszeniu koncesji koniecznym jest sporządzenie projektu rekultywacji złoża, czyli dokumentacji opisującej szereg prac koniecznych do zrekultywowania obszaru poeksploatacyjnego.
Jeżeli masz pytania dzwoń, pisz - udzielimy Ci wszelkich informacji, służymy pomocą!

DANE FIRMOWE

ul. Kosińskiego 24/1
61-521 Poznań
NIP: 6652776439

ADRES KORESPONDENCYJNY

ul. Kosińskiego 24/1
61-521 Poznań

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Administratorem danych osobowych jest GeoMain - Projekt Adam Słupicki, ul. Kosińskiego 24/1, 61-521 Poznań. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

    Tagi : geologia górnicza, geologia kopalniana, poszukiwania złóż

    Geologia górnicza i kopalniana ⭐⭐⭐⭐⭐


    Ocena 5/5
    Głosów 126