Decyzja środowiskowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jest to decyzja wydawana przez Gminę w porozumieniem z m.in. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Ten dokument określa zakres i skalę oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest konieczna do zdobycia koncesji na wydobycie.

Czytaj dalej

Dokumentacja geologiczna

Sporządzona Dokumentacja Geologiczna określa m.in. wszelkie warunki występowania złoża wraz z określeniem wielkości występujących w nim zasobów. W przypadku nie wystąpienia złoża na badanym rejonie, należy sporządzić Dokumentację obrazku zasobów złoża.

Czytaj dalej

Wiercenia poszukiwawcze + laboratorium

Podczas wierceń poszukiwawczych, wykonujemy badanie pod kątem występowania poszukiwanego materiału, nanosimy odpowiednią siatkę wierceń oraz pobieramy próby do laboratorium celem określenia zawartości poszczególnych parametrów jakościowych (m.in. punkt piaskowy, zawartość pyłów mineralnych). Jeśli dany materiał spełnia wymogi określone prawem, można przystąpić do kolejnego etapu.

Czytaj dalej

Projekt robót geologicznych

Po wstępnych ustaleniach i przyjęciu odpowiedniego wariantu, pierwszym praktycznym krokiem jest sporządzenie Projektu Robót Geologicznych dla danego rejonu poszukiwań. Po zatwierdzeniu powyższej dokumentacji możliwe będzie przejście do kolejnego etapu, czyli wierceń poszukiwawczych.

Czytaj dalej

Rozmowa

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie pytania, rozwiejemy wątpliwości oraz wskażemy Ci dostępne opcje, najlepsze możliwe warianty dla Twojego Projektu.

Czytaj dalej

Pomysł

Masz pomysł na otwarcie kopalni wydobywającej piaski, żwiry lub już taka posiadasz i chciałbyś coś w niej zmienić, poszerzyć bądź zamknąć.

Czytaj dalej