Wniosek Koncesyjny+Projekt Zagospodarowania Złoża dla złóż powyżej 2ha

Każdy wniosek koncesyjny składa się z szeregu załączników, w tym:

  • decyzji środowiskowej;
  • informacji o Przedsiębiorcy (NIP, REGON);
  • aktu własności, dzierżawy danych gruntów na których zalega złoże;

Ponadto:

  • dla złóż do 2 ha powierzchni składamy wniosek celem uzyskania koncesji na wydobycie, nie jest to etap końcowy, ponieważ po uzyskaniu koncesji na wydobycie, wymagany jest dodatkowo Projekt techniczny.
  • dla złóż powyżej 2 ha, powyższy wniosek trzeba poszerzyć o Projekt zagospodarowania złoża (PZZ).

Projekt zagospodarowania złoża (w skrócie: PZZ)

Jest to kontynuacja po stworzeniu i zatwierdzeniu Dokumentacji geologicznej złoża, jest jego poszerzeniem o aspekty, techniczne w tym technologii eksploatacji oraz wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem. Stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o udzielenie koncesji wydobywczej, z wyłączeniem jednak wniosków kierowanych do starosty (złoża poniżej 2 ha).

Każda koncesja posiada swoją ważność, którą we wniosku określa Przedsiębiorca.