Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - jest to decyzja wydawana przez Gminę  w porozumieniem z m.in. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Ten dokument określa zakres i skalę oddziaływania danego przedsięwzięcia (wydobycie kruszyw) na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest konieczna do zdobycia koncesji na wydobycie kruszyw naturalnych z udokumentowanego złoża.

Proces w celu uzyskania tej decyzji, rozpoczyna się stworzeniem KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA która powinna być wystarczającą w celu zdobycia decyzji środowiskowej. Jednakże coraz częstszym przypadkiem jest konieczność sporządzenia raportu środowiskowego, który wykonywany jest przez specjalne firmy zajmujące się typowo tematyką środowiskową - tu również istnieje wsparcie z naszej strony poprzez pomoc przy odszukaniu tego typu firm.

Decyzja jest najważniejszym załącznikiem do wniosku o uzyskanie koncesji, bez jej pozyskania nie ma możliwości na pozyskanie koncesji wydobywczej.