Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r., w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny , z wyłączeniem złoża węglowodorów, powyższy dokument określa:

  • granice występowania złoża, tych naturalnych oraz tych podlegających eksploatacji;
  • wielkość zasobów podlegających wydobyciu, w przestrzeni której przedsiębiorca uprawniony jest do ich wydobycia,
  • zawiera wszystkie dane uzyskane podczas badań geologicznych oraz laboratoryjnych;
  • wszystkie dane opisujące dany obszar, wszelkie ograniczenia w szczególności budowle, rejony oraz obszary podlegające ochronie.
Dokumentacja geologiczna jest to pierwszy "ważny" dokument dający prawo Przedsiębiorcy do danego złoża, pod kątem chociażby pierwszeństwa do uzyskania koncesji na dane złoże.