Plan ruchu zakładu górniczego (dla złóż powyżej 2ha)

Jest to dokumentacja która w czysto praktyczny sposób określa warunki i sposób technologii wydobycia złoża z uwzględnieniem m.in. przepisów BHP.