Projekt zagospodarowania złoża dla złóż powyżej (2ha) + wniosek koncesyjny

Dla złóż do 2 ha powierzchni składamy wniosek celem uzyskania koncesji na wydobycie, natomiast dla złóż powyżej 2 ha, powyższy wniosek trzeba poszerzyć o Projekt zagospodarowania złoża (PZZ). Dla złóż do 2 ha, jest to etap końcowy po którym można prowadzić wydobycie. Przy złożach powyżej 2 ha, koniecznym jest przejście do kolejnego etapu.