Decyzja środowiskowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jest to decyzja wydawana przez Gminę w porozumieniem z m.in. Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Ten dokument określa zakres i skalę oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest konieczna do zdobycia koncesji na wydobycie.