Dokumentacja geologiczna

Sporządzona Dokumentacja Geologiczna określa m.in. wszelkie warunki występowania złoża wraz z określeniem wielkości występujących w nim zasobów. W przypadku nie wystąpienia złoża na badanym rejonie, należy sporządzić Dokumentację obrazku zasobów złoża.