Wiercenia poszukiwawcze + laboratorium

Podczas wierceń poszukiwawczych, wykonujemy badanie pod kątem występowania poszukiwanego materiału, nanosimy odpowiednią siatkę wierceń oraz pobieramy próby do laboratorium celem określenia zawartości poszczególnych parametrów jakościowych (m.in. punkt piaskowy, zawartość pyłów mineralnych). Jeśli dany materiał spełnia wymogi określone prawem, można przystąpić do kolejnego etapu.