Projekt robót geologicznych

Po wstępnych ustaleniach i przyjęciu odpowiedniego wariantu, pierwszym praktycznym krokiem jest sporządzenie Projektu Robót Geologicznych dla danego rejonu poszukiwań. Po zatwierdzeniu powyższej dokumentacji możliwe będzie przejście do kolejnego etapu, czyli wierceń poszukiwawczych.